FRISKARE MEDBORGARE LÖNAR SIG

BOT-avdraget är en folkhälsoreform. Den handlar om att ge människor en större ekonomisk möjlighet att påverka sin egen hälsa. Med en förbättrad folkhälsa minskar belastningen på sjukvården.