Skriv på för ett friskare Sverige!

ROT-avdraget, som infördes 2008, gör det möjligt att dra av upp till 50 000 kr när man renoverar hus eller bostadsrätter. Nu är det dags att införa ett nytt avdrag som kan nyttjas av alla landets invånare.

BOT-avdraget uppmuntrar människor att förebygga ohälsa och må bättre. Man kan dra av kostnader för massage och kroppsterapi, en liten kostnad som kan ge vinst både för individ och samhälle. Kroppsterapi lindrar smärta, löser upp knutar, mjukar upp stela muskler, stärker immunförsvaret, motverkar stress och ökar koncentrationsförmågan.

Gör som personerna här nedanför, skriv på för ett friskare Sverige.

Fredrik Paulun Näringsfysiolog

Jag stöder BOT-avdraget då jag ser det som en självklar del i ett modernt skattesystem. Det kommer att främja folkhälsan och med största sannolikhet vara samhällsekonomiskt motiverat. Även om man bortser från det är det otvetydigt positivt för alla de individer som får möjlighet till rätt behandling och rådgivning.

Fredrik Paulún
Näringsfysiolog

Eva-Lena Frick vd Vasaloppet

Genom att förstärka det friska motar vi bort det sjuka. Investeringar i en förbättrad folkhälsa är lönsamt och gagnar både oss som individer och vårt gemensamma samhälle.

Eva-Lena Frick
VD Vasaloppet

Mats Olsson_Kairos Future

Allt för länge har man i vård och omsorg hoppats att bemanningssvårigheterna och andra utmaningar skulle blåsa över. Nu kan vi bittert konstatera att det inte gjorde det. Andra recept måste prövas än att strö mer pengar över en vårdapparat i kris. Med de rätta incitamenten till utökad gör-det-själv-hälsa kan alla vinna – medborgaren, samhället och en utökad tjänstesektor som hör hemma i upplevelsesamhället.

Mats Olsson
– Kairos Future

Anne Abraham Marbrandt _Forbundsordforande Smaforetagarna

För många är det en självklarhet att avsätta tid för någon form av friskvård under sin arbetsvecka. Men för de närmare en miljon mikroföretagen i Sverige är möjligheten liten när det gäller att ha råd eller tid till friskvård på arbetsplatsen. För enmansföretagaren tillkommer svårigheten att få göra avdrag på samma sätt som företag och organisationer med flera anställda. Att införa BOT-avdraget skapar en ökad jämställdhet mellan småföretagare och anställda där den idag saknas. Vi vill möjliggöra för individen att ta ett eget ansvar för sin egen hälsa, till gagn för hela folkhälsan. En effekt är också en förväntad tillväxt i friskvårdssektorn, vilket skapar fler arbetstillfällen. Införande av BOT-avdraget är från alla aspekter en win-win för individen och samhället, mot ett friskare Sverige.

Anne Abraham Marbrandt
Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

Peter Feldt_generalsekreterare Kroppsterapeuterna

Det är dags att sätta folkhälsan i fokus!

Ett skatteavdrag, BOT eller kalla det RUT om du vill, ger ett ekonomiskt utrymme för många fler individer i Sverige att satsa på sin hälsa och investera i sin egen framtid. Ohälsotalen stiger och kostar samhället enorma pengar så incitamenten saknas verkligen inte. Du, som individ kan stötta BOT genom att visa ditt stöd här på sidan och sätta press på våra politiker inför valet 2018.

Peter Feldt
Tidigare generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Annika Billstrom_Regionchef Hyresgastforeningen

Ett BOT-avdrag skulle ge dubbel effekt: Förbättrat folkhälsotal och minskat tryck mot sjuk- och primärvård. Som tidigare ordförande för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund kan jag intyga att svensk friskvård håller måttet och att tusentals medlemmar står redo att hjälpa till.

Sjukfrånvaron ökar och det blir allt färre som är helårsfriska. Vi behöver ligga steget före istället och förebygga hälsoarbetet och ge individet större ansvar och delaktighet i sin egen hälsa. Ett avdrag för friskvård skulle skapa sådana förutsättningar.

Annika Billström
Regionchef Hyresgästföreningen

Mia Josjo - ordforande Kroppsterapeuterna

Alla vinner på god hälsa!
Ohälsa kostar individ och samhälle.  Kostnaderna för svensk sjukvård ökar hela tiden. Vi behöver lösa behovet av en friskare och hälsosammare befolkning. Med ett avdrag för friskvård kan staten hjälpa till att visa vägen.

Största hotet mot folkhälsan idag är livsstilsrelaterade riskfaktorer. Stress och utmattningssyndrom är största anledningen till sjukskrivning idag, något som kan förebyggas med behandlingar, träning, coachning och/eller yoga. Allt detta ligger inom ramen för ett avdrag för friskvård som BOT föreslår.

Mia Josjö
Ordförande Kroppsterapeuterna

Richard Axelson

BOT-avdraget vore en fantastisk åtgärd! Det skulle främja folkhälsan, avlasta sjukvården och skapa jobb.

Det skulle även vara ett lyft för individen som får bättre livskvalité och ett stöd i att ta ansvar för sin hälsa.

Axelsons grundpelare är att verka för ett friskare samhälle och vi uppmanar alla att verka för att detta förslag går igenom.

Richard Axelson
– Vd, Axelsons Gymnastiska Institut

The Academy logo

Idag vet vi via forskning att träning är medicin. I arbetet med att bromsa Sveriges stigande ohälsa skulle ett BOT avdrag innebära att fler människor kunde få hjälp med det som många gånger krävs för att vända ohälsa till hälsa: träning.

Vi tror att ett BOT avdrag skulle ge en positiv effekt på vårt samhälle både på det personliga planet och på det samhällsekonomiska.

Därför är vi på The Academy positiva till att det inte bara ges ett avdrag för att renovera och vårda våra hus utan även för att vårda och renovera våra kroppar.

Helena Arnold
– Verksamhetsansvarig, The Academy

Gustav Wiel-Berggren_friskvardsforetagen Almega

I takt med att samhällsutvecklingen gjort oss mer stillasittande är det avgörande för folkhälsan att politiker motverkar den stillasittandet och satsar på reformer som underlättar för fler svenskar att bli mer aktiva. BOT-avdraget är precis en sådan reform. Förutom att halvera priset på behandlingar och terapi så tillgängliggör BOT-avdraget coachning, schemaläggning och uppföljning för den som vill skaffa en hälsosam livsstil – det är ett stöd som i många fall är helt avgörande för huruvida man ska lyckas eller misslyckas.

Gustav Wiel-Berggren
Näringspolitisk expert Friskvårdsföretagen Almega

Visa ditt stöd

29222 personer stödjer BOT-kampanjen. Gör du?

Ja, jag stödjer BOT-kampanjen!

Tack för ditt stöd!

29222 personer stödjer BOT-kampanjen.

Dela:

Facebook

Peter Munteanu_vd Yogobe

BOT-avdraget är genialiskt. En tydlig och ansvarstagande samhällsuppmaning till individen att ansvara för och preventivt investera i sitt fysiska och mentala välmående. En genväg mot ett friskare Sverige. En inlyssnande och progressiv motvikt till en stillasittande samtid med ökande psykisk ohälsa.

Peter Munteanu,
– Grundare och VD, Yogobe
– Initiativtagare Yogalärare i Sverige

Ove Rytter_Promotor & founder Fitnessfestivalen

Kroppslig träning är en prehabmedicin i naturlig form, som i mångt och mycket motarbetar välfärdens ohälsosamma baksidor.

Därför är fysisk aktivitet idag den förmodligen enskilt viktigaste pusselbiten att prioritera för den framtida folkhälsan.

Ove Rytter
Promotor & founder Fitnessfestivalen

Martin Lidberg

Som alla vet så leder inaktivitet och dåliga kostvanor till sjukdom och ohälsa. Vi som arbetar med träning och hälsa vill göra allt för att vända den negativa hälsotrenden nu och få svenska folket att må bättre. Detta vill vi göra genom att inspirera och öka kunskapen om en livsstil som innefattar regelbunden motion och en bättre kosthållning. Med ett BOT-avdrag skulle vi kunna nå ut till fler människor. Detta skulle leda till mindre kostnader för samhället och samtidigt få så många fler människor att må bättre i vår allt mer stillasittande vardag.

Martin Lidberg
Hälsocoach & Fystränare

Anne Marie Broden

Jag har under många år drivit frågan om BOT avdrag i Sveriges riksdag. Anledningen är att antalet sjukskrivningar och samhällets kostnader för sjukpenningen har ökat under en lång tid. Det finns ett stort behov av att hitta nya vägar för att minska den psykiska och fysiska ohälsan. Att införa ett BOT- avdrag kan absolut göra skillnad. I detta avdrag kan fysisk träning, samtalsterapi, mindfulnessträning, massage, naprapat och kiropraktikbehandling samt kostrådgivning ingå. Ett BOT-avdrag ger människor ett ekonomiskt incitament för att satsa på sin hälsa. Det underlättar för människor med tecken på stressrelaterad utmattning genom att samtalsterapi eller mindfulnessträning ingår i avdraget. Ett BOT- avdrag skulle även underlätta för många att söka sig till olika behandlingar hos naprapater och kiropraktorer samt massage terapeuter. Att ge människor en ökad möjlighet till en bättre hälsa genom att införa ett BOT- avdrag är ett viktigt steg för att sätta mer fokus på förebyggande åtgärder.

Anne Marie Brodén
Förbundsordförande S:t Lukas
Riksdagsledamot 2002-2014