Varför ett BOT-avdrag

Sjukvårdskostnaderna ökar. Samtidigt ökar andelen medborgare med övervikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar.

Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Ett BOT-avdrag för hälsoförebyggande behandling kan vända trenden. Läs mer »

 • Martin Lidberg
 • Anne Marie Broden
 • Annika Billstrom
 • Fredrik Paulun
 • Anne Abraham
 • Mats Olsson
 • Mia Josjo
 • Ove Rytter
 • Peter Munteanu
 • Peter Feldt_BOT-avdraget
 • Richard Axelson

Vi stödjer BOT!

Gör det du också, skriv på!

Vad kostar sjuknärvaron?

Använd formuläret för att räkna ut merkostnaden vid nedsatt arbetskapacitet.


Kostnad för nedsatt arbetsförmåga för arbetsgivaren per år:

Läs mer »

Ett BOT­-avdrag med 50 procent, samma som RUT-­avdraget, skulle ge dubbel effekt:

 • Förbättrat folkhälsotal
 • Minskat tryck mot sjuk- och primärvård

Visa ditt stöd

29222 personer stödjer BOT-kampanjen. Gör du?

Ja, jag stödjer BOT-kampanjen!

Tack för ditt stöd!

29222 personer stödjer BOT-kampanjen.

Dela:

Facebook

BOT-avdraget skulle omfatta:

 • Rådgivning och fysisk träning med personlig tränare
 • Kostrådgivning i syfte att förebygga ohälsa
 • Massage och andra manuella terapier
 • Coachande samtal
BOT-avdraget_lonsamt
Det är kostnadseffektivt med förebyggande behandling.
Läs mer »