Kostnadseffektivt med förebyggande behandling

Vad kostar ett extra levnadsår? Allt under 100 000 kronor räknas som mycket kostnadseffektivt av Socialstyrelsen. Med förebyggande behandling landade kostnaden på låga 19 000 kronor i en mätning.

Case: Mycket kostnadseffektiv behandling på hälsocenter i Fagersta.

Hälsoeffekterna av förebyggande behandling kan vara mycket effektiva. Vid en hälsomätning på Hälsocenter i Fagersta, som gjordes av hälsoekonomen Stefan Lundström, uppnåddes en kostnad på 19 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår, QALY. Mindre än en femtedel av vad som krävs för att räknas som mycket kostnads- effektivt enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Alla projekt med kostnader under 500000 kr per QALY räknas som kostnadseffektiva enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Under 100 000 kronor/ QALY räknas som mycket kostnadseffektiv.

Hälsomätningen i Fagersta använde det validerade mätinstrumentet EQ-5D före och efter en insats. För 71 av 266 individer skedde en påtaglig hälsoförbättring. Det är framför allt smärta som minskat hos dessa individer. Det årliga hälsovärdet av denna förbättring motsvarar 8,9 kvalitetsjusterade levnadsår, QALYS.

161 KVALITETSJUSTERADE LEVNADSÅR
Räknat på förväntad återstående livs- längd gav det 161 QALYs. Med en kostnad på 3015 tkr innebär detta att varje QALY endast kostat 19 000 kr, vilket är mycket kostnadseffektivt enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Slut- satsen är att Hälsocenter Fagersta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att erhålla hälsoeffekter hos befolkningen. 10 av 13 behandlade i hälsomätningen kunde återgå till arbetet.

Denna och många andra studier visar att det är just smärtdimensionen som belastar mest hos personer som är kliniskt friska. De har med andra ord ingen behandlingsbar sjukdom inom sjukvården.

Så mäts justerade levnadsår
QALY, Quality Adjusted Life Years

Ett sätt att mäta vård och hälsa är i antalet levnadsår, men då missar du alla hälsonyanser. Ett liv begränsat av smärta eller sjukdom värderas på samma sätt som om du lever ditt liv fullt ut med god hälsa. Hälsonyttan speglas inte direkt i siffrorna.

QALY är ett sätt att mäta hälsa i kvaliteten på levnadsår. Patientens hälsa skattas på en skala mellan 1 och 0, där 1 är fullt frisk och 0 är död. Ett levnadsår fullt frisk är 1 QALY. Om en patient har en hälsa skattad till 0,5 krävs två levnadsår för att komma upp i 1 QALY. Det betyder att 10 år i full hälsa motsvarar 10 QALY.

Case: Kvinna med nackproblem

Bakgrund: En 57-årig kvinna har efter 25 år i yrkeslivet problem med nacke och axlar. Hon har under årens lopp sökt hjälp inom vården. Kvinnan har blivit röntgad, fått ultraljud samt sjuk- gymnastik. Läkare har konstaterat att det inte är förslitningar utan att problemet beror på felaktiga arbetsställningar. Hon upplever inte att vården har hjälpt henne utan har varit sjuk- skriven omkring 3 dagar per månad de senaste 5 åren på grund av sina problem.

Resultat av kroppsterapi:
Arbetsgivaren anställer en massageterapeut som ger de anställda massage på stol. Vår kvinna har fått massagebehandlingar 1 gång varannan vecka, 20 minuter per tillfälle under 1 ⁄ 2 år. Sedan behandlingen inleddes har hon inte varit sjukskriven en enda dag för nackproblem.

Uträkning kostnader

BOT-avdraget lockar 
till friskvård.

Exemplet visar också att det inte lönar sig för individen att med egna pengar betala hela kostnaden för massagen. Utan BOT-avdrag är det billigare att vara sjukskriven.

Massagen kostar 20 790 + moms = 25 988 kr inkl. moms.

Med BOT-avdrag skulle massagen kosta 12 993 kr inkl. moms alltså i linje med vad individen skulle tjäna på att slippa vara sjukskriven 3 dagar/månad.

En viktig effekt av BOT-avdra- get för kvalitet i branschen är inslaget av egenavgift. Kunden fortsätter inte att köpa en tjänst som inte upplevs ge någon effekt. Kunden väljer att fortsätta köpa det som ger upplevd effekt.