En sammanfattning

Sjukvårdskostnaderna ökar. Samtidigt ökar andelen medborgare med över­ vikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Ett BOT­-avdrag för hälsoförebyggande behandling kan vända trenden.

Bara i Stockholms läns landsting visade en långtidsutredning ett glapp på 23 miljarder kronor mellan intäkter och utgifter år 2025. Räknat på hela landet blir det mycket stora belopp. Ett ökat fokus på förebyggande hälsoarbete skulle vara en väg att komma till rätta med det problemet.

Vi vet att bättre matvanor och mer fysisk aktivitet förebygger sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes typ 2 och olika former av cancer.

ÄNDRADE VANOR
Vanor sitter hårt och det är svårt för den enskilde att åstadkomma en varaktig förändring i sina vanor utan hjälp. Rådgivning och coachning är i många fall en förutsättning för att långsiktigt förbättra sina matvanor och skapa ett liv där fysisk aktivitet är en självklar del, ett sundare liv med mindre behov av sjukvård och mindre sjukskrivningar. Även massage och andra terapiformer kan leda till snabbare återhämtning vid sjukskrivningar och bli lönsamt för både samhället och individen. Det finns en betalningsvilja hos individen, men samhället behöver ge ekonomiska incitament.

BOT­-AVDRAG
Inspirerade av ROT- och RUT-avdrag vill vi visa hur ett BOT-avdrag skulle vara lönsamt för samhället.

BOT-­AVDRAGET SKULLE OMFATTA:
• Rådgivning och fysisk träning med personlig tränare
• Kostrådgivning i syfte att förebygga ohälsa
• Massage och andra manuella terapier
• Coachande samtal

Ett BOT­-avdrag med 50 procent, samma som RUT­-avdraget, skulle ge dubbel effekt:
• Förbättrat folkhälsotal
• Minskat tryck mot sjuk- och primärvård