Människor får råd att förebygga ohälsa – på sina egna villkor

  • Både lång- och korttidssjukskrivningarna minskar
  • Företag blir effektivare och sparar pengar
  • Minskat tryck på sjukvården och ökade skatteintäkter genom ekonomiska dynamiska effekter
  • Ökad sysselsättning – bl a genom validering av utbildning bland nysvenskar.
  • Svarta jobb blir vita