En investering i bättre folkhälsa

Av Sveriges 7,6 miljoner skatteskyldiga beräknas idag ca 1/3 ha specifikt intresse av att avleda egna resurser i form av tid och pengar till ett engagemang för sin hälsa, dvs 2,5 miljoner människor.

Om lika många som utnyttjade ROT 2010 skulle utnyttja BOT-avdraget så nås drygt 362 000 människor med individuellt anpassade folkhälsobefrämjande åtgärder för en total kostnad på ca 1,4 miljarder per år.