Hälsa – är ditt eget ansvar!

BOT-avdraget är en skattereform, det handlar om att ge människor ett ekonomiskt incitament att ta större ansvar för sin egen hälsa.

Med en förbättrad folkhälsa kommer belastningen på sjukvården att minska.

Detta ligger helt i linje med regeringens folkhälsoproposition från 2008 där man skriver:

“Regeringen vill främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan”.

I inledningen skriver man också:

“Stora förbättringar av folkhälsan kan åstadkommas om den enskilde har möjlighet att ta, och tar, ett ökat ansvar för sin hälsa”.

Källa:

Folkhälsopropositionen 2008.

En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110)