Vad kostar sjuknärvaron?

Beräkningar för arbetskapacitetsförlust och kort- och långtidsfrånvaro är gjorda av hälsoekonomen Stefan Lundström.

Vad är sjuknärvaro? Vad kostar det arbetsgivaren när den anställde inte kan utföra sitt arbete till 100 %.

Arbetskapacitetsförlust
När du förlorar arbetskapacitet innebär det i det här fallet att du som är i arbete presterar sämre än förväntat till följd av dålig hälsa och/eller kondition. För en anställd med 25 600 kr i lön per mån inklusive arbetsgivaravgift kostar en arbetskapacitetsförlust på 20%, 89 088 kr årligen. Om du är sjukskriven och anställd beräknas du kosta 10% av din månadslön.

Bakgrund
När medarbetare som är i arbete presterar sämre än förväntat till följd av dålig hälsa och kondition kan det ses som en kostnad för företaget. Den kostnaden sparas om medarbetaren återställer sin hälsa genom friskvård. Enkelt uttryckt kan du säga att ett högt konditionsvärde är lika med bra kondition och tvärtom. För män runt 30 år anses ett konditionsvärde över 45 som bra. För kvinnor i samma ålder bör det vara över 40.

Vad innebär konditionsvärdet?

Konditionsvärdet indikerar hur mycket syre kroppen kan ta upp, transportera runt och förbruka i förhållande till ens vikt. Skälet till att syreupptagningsförmågan är viktigt i förhållande till ens kondition är att ju mer syre kroppen kan ta upp, desto mer energi kan den producera. En större energiproduktion medför att man kan klara av en högre arbetsintensitet. Vid låg syreupptagningsförmåga är det som att vara vaket sovande på jobbet. Hjärnan och kroppen får inte den mängd syre som behövs för att fungera till 100%.

Läs mer om konditionsvärde här:
http://aktivtraning.se/traning/kondition/berakna-ditt-konditionsvarde

Har du ett konditionsvärde under 35 har du inte kapacitet att orka arbeta effektivt under en hel arbetsdag. Det kan förstås skilja sig mellan olika yrkesgrupper. Det krävs till exempel större syreupptagningsförmåga för kroppsarbete än för stillasittande kontorsarbete. Därför har vi valt att räkna med 10 procents arbetskapacitetbortfall i stället för 20% som Stefan Lundström använder. Vi har också räknat med 10 arbetsmånader då semester och andra ledigheter infaller under arbetsåret.

Beräkningen ser då ut som följande:
(månadslönen + sociala avgifter på 45%) x 0,10 (produktivitetsbortfall) x 10 (månader) vilket innebär att den anställde kostar företaget 37 120 kr mer varje år.