Friskvårdsbidragets förutsättningar

Förutsättningar för att få Friskvårdsbidrag är anställning och arbetsgivare som inser vikten av hälsovård.

Det genomsnittliga bidraget är 1 927 kronor per år. Skattesubventionerna beräknas uppgå till 5,5 mdr SEK (moms, arbetsgivaravgift, källskatt).

Det finns ca 4,7 miljoner löntagare i Sverige. Friskvårdsbidraget är högst inom myndigheter och organisationer där flertalet medarbetare är tjänstemän. Inom industrin är det mer ovanligt med friskvårdsbidrag och där det finns, är det ofta lägre än i andra branscher.

Inom kommuner och landsting är friskvårdsbidraget lägre än i börsbolagen och myndigheterna, men medarbetarna har i större utsträckning istället tillgång till andra friskvårdsmöjligheter som rökavvänjning, viktminskningsprogram och träningslokaler på arbetsplatsen. Inom kommuner har friskvårdsmöjligheterna en låg nyttjandegrad och i verksamheter med äldre medarbetare (flest kvinnor) och inom industrin är nyttjandegraden lägre jämfört med börsbolag och myndigheter.