Fler av BOT-avdragets målgrupper

BOT-avdraget ska omfatta alla som minst blir myndiga det år avdraget görs och är obegränsat skatteskyldiga i Sverige.

Utifrån ett socioekonomiskt- och åldersperspektiv samt ur ett folkhälso- och samhällsekonomiskt perspektiv finns grupper som det är extra viktiga att nå.

– Lågutbildade inom industri- och offentlig sektor som skattar sin egen hälsa lågt samt har en stillasittande fritid. Dessa nyttjar inte heller arbetsgivarens friskvårdsinsatser.

– Unga vuxna med en stillasittande fritid, låg skattning av egna hälsan och oavsett om de har en anställning eller inte.