För vem gäller BOT-avdraget?

Förutsättningarna ska vara samma som för ROT och RUT. Man ska minst bli myndig det år tjänsten köps och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Den som själv tar ansvar för sitt eget välbefinnande och en bättre hälsa genom att söka råd hos tränare, terapeuter och coacher har rätt till en 50%-ig reducering av priset genom BOT-avdrag.

Konstruktionen ska vara jämförbar med RUT och ROT, dvs det är utföraren av tjänsten som sköter det administrativa/skatteavdraget och räkningen till den enskilde är redan skattereducerad. Det är tjänsten/arbetskostnaden som är avdragsberättigad.

Det ekonomiska taket för BOT-avdrag ska vara jämställt med RUT och ROT, dvs max 50 000 SEK per år och person.