Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Eftersom aktiviteter som ordinerats på recept oftast bedrivs utanför sjukvården bekostar patienten sina egna aktiviteter. Kostnaderna ingår inte heller i högkostnadsskyddet för sjukvård. En del föreningar och andra som erbjuder friskvårdsaktiviteter kan dock erbjuda ett lägre pris för deltagare med recept.

Garant för effektiva behandlingar

Trots ett eventuellt BOT-avdrag kommer det att ligga kvar en väsentlig egen kostnad på klienten. Om en viss behandling är verkningsfull eller inte avgörs ofta till stor del av hur terapin uppfattas hos klienten, detta gäller såväl skol- som komplementärmedicin. När skolmedicinen ska förklara denna effekt hos klienten används ofta begrepp som “placeboeffekt”, vilken visar sig ha verkliga hälsofrämjande egenskaper (Ref Martin Ingvar).

BOT-avdraget behövs

BOT-avdraget är en folkhälsoreform, det handlar om att ge människor ett ekonomiskt incitament för att ta större ansvar för sin egen hälsa. Med en förbättrad folkhälsa kommer belastningen på sjukvården att minska.

Fler av BOT-avdragets målgrupper

BOT-avdraget ska omfatta alla som minst blir myndiga det år avdraget görs och är obegränsat skatteskyldiga i Sverige.

, ,

Avdrag som ger friskare medborgare och lägre sjukvårdskostnader

BOT-avdraget_joggare

Sjukvårdskostnaderna ökar för varje år som går. Samtidigt ökar andelen med­ borgare med övervikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Så här kan vi vända trenden.

Vi är villiga att betala för vår hälsa

Ska ett BOT-­avdrag ha någon genom­ slagskraft på folkhälsan och nå de informella målgrupperna måste det även finnas en betalningsvilja.

,

Folkhälsa ger ekonomisk utveckling

BOT-avdraget_friska manniskor

I en studie som undersökt orsakssam­banden mellan folkhälsa och ekonomi i Sverige under perioden 1800 – 2000 visar resultaten att förbättrad folkhälsa har varit en viktig komponent för den ekono­miska utvecklingen i Sverige under de senaste 200 åren.