Minskad kostnad med 11,9 miljarder

Beräkningar visar att ett BOT-avdrag skulle minska kostnaderna för sjukvården med minst 11.9 miljarder kr.

De totala utgifterna för hälso- och sjukvården inklusive investeringar enligt SHA, uppgick 2010 till 313,7 miljarder kronor i 2009 års pris.

Mellan 2006 och 2010 steg kostnaderna för löpande hälso- och sjukvårdsutgifter enligt SHA med 8,5%, från 276,7 till 300,2 Mdr (2009 års pris). Landstingens löpande hälso- och sjukvårdsutgifter för de egna åtagandena steg under samma period med 7,6% från 203,5 till 218,0 Mdr.

Källa: Socialstyrelsen, Ekonomiska analyser publ 2012.

Tabell 10:1, sid 188.

Fotnot: SHA är ett internationellt system som visar hälso- och sjukvårdens totala utgifter oavsett var och av vem vården produceras och finansieras.