Vad kostar sjukfrånvaron?

Korttidsfrånvaro
Korttidsfrånvaro kostar cirka 10 procent av medarbetarens månadslön per sjukdag.

För en anställd med 25 600 kronor i månadslön kostar varje sjukdag under korttidsfrånvaro ca 2 560 kronor. Schablonen tar hänsyn till samtliga kostnader som lön, avgifter och medarbetarens del av overheadkostnader. Under dag 1, karensdagen, betalas inte sjuklön, men då antas störningen för arbetande kollegor vara avsevärd och kosta motsvarande summa.
För tio extra dagar för en person ger det en kostnad på 2560 x 10 = 25 600 kr/år.

Schablon: Månadslön x 0,1 = Kostnad per sjukdag (dag 1-14).

Långtidsfrånvaro
Långtidsfrånvaro kostar cirka 2,5 procent av medarbetarens månadslön per sjukdag. För anställd med 25 600 kronor i månadslön kostar varje sjukdag i långtidsfrånvaro ungefär 640 kronor för arbetsgivaren, men kostnaden varierar förstås med avtalen. I schablonen ingår kostnader för särskild sjukförsäkringsavgift, faktisk arbetsgivaravgift och semesterlön. Som overheadkostnad räknas 20 procent av sjuklönekostnaden.

Schablon: Månadslön x 0,025 = Kostnad per sjukdag (dag 15-90).