Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Eftersom aktiviteter som ordinerats på recept oftast bedrivs utanför sjukvården bekostar patienten sina egna aktiviteter. Kostnaderna ingår inte heller i högkostnadsskyddet för sjukvård. En del föreningar och andra som erbjuder friskvårdsaktiviteter kan dock erbjuda ett lägre pris för deltagare med recept.

År 2010 skrevs ca 50 000 FaR-recept ut i Sverige, med stora variationer mellan olika landsting och regioner. Förutsättningen är att man har kontakt med vården som skriver ut receptet.

Rörelse på recept innebär att personen får ett recept på en fysisk aktivitet som är anpassad till vederbörandes egna förutsättningar och önskemål. Det blir då en del av den fortsatta kontakten med vårdcentralen, vilket ska innebära uppföljning.

Källa:
Vårdguiden