BOT-avdraget behövs

BOT-avdraget är en folkhälsoreform, det handlar om att ge människor ett ekonomiskt incitament för att ta större ansvar för sin egen hälsa. Med en förbättrad folkhälsa kommer belastningen på sjukvården att minska.

Om samhället förväntar sig att individen ska ta ett större ansvar för sin egen hälsa fordras ekonomiska incitament. Ett BOT-avdrag vore ett instrument som enligt vårt förmenande, stimulerar den enskilde att själv vidta åtgärder för förbättrad egenhälsa. BOT-avdraget ger den enskilde möjlighet att inom givna ramar, avgöra när och vilken typ av behandling som ger bäst önskad effekt för välbefinnande. Dessutom betalar han eller hon 50% av kostnaden.