Garant för effektiva behandlingar

Trots ett eventuellt BOT-avdrag kommer det att ligga kvar en väsentlig egen kostnad på klienten. Om en viss behandling är verkningsfull eller inte avgörs ofta till stor del av hur terapin uppfattas hos klienten, detta gäller såväl skol- som komplementärmedicin. När skolmedicinen ska förklara denna effekt hos klienten används ofta begrepp som “placeboeffekt”, vilken visar sig ha verkliga hälsofrämjande egenskaper (Ref Martin Ingvar).

Vi ger oss inte in i den diskussionen utan nöjer oss med att konstatera att upprepade köp av en viss terapi med all sannolikhet enbart kommer att ske om klienten uppfattar den som verkningsfull – detta är garantin för att de offentliga medel som satsas på ett BOT-avdrag också kommer att leda till en förbättrad hälsoupplevelse hos de som utnyttjar BOT-avdraget!