Vi är villiga att betala för vår hälsa

Ska ett BOT-­avdrag ha någon genom­ slagskraft på folkhälsan och nå de informella målgrupperna måste det även finnas en betalningsvilja.

HÖG BETALNINGSVILJA FÖR MASSAGE
Både yngre och äldre placerar massage högt upp när de svarar på frågan vad de kan tänka sig betala för. Den största skillnaden är att äldre i högre grad kan tänka sig betala extra för sjukvård och läkarbesök.
75% av svenskarna har någon gång provat på massage, 43% har gjort det under det senaste året. De senaste
 8 åren har det blivit blivit mer än dubbelt så vanligt att ta en massagebehandling. Ökningen gäller inte enbart massage utan även andra manuella behandlingsmetoder som naprapati och kiropraktik.

MASSAGE MOT PROBLEM
Det finns många anledningar till att besöka en massör. Över 60% av kunderna tar behandlingar för att få hjälp med någon typ av problem. Resten tar massage som avslappning eller för ökat välbefinnande.

STÖD FÖR FÖRÄNDRADE KOSTVANOR
Över 50% av alla i Sverige är idag överviktiga. Att ändra sina kostvanor tar minst 12 veckor, ända upp till ett år för att få bestående beteendeförändringar. Det behövs stöd och en stark vilja, men många behöver kostrådgivare för att lyckas. Där kan BOT-avdraget göra det möjligt.

STYRKAN MED COACHER
När bestående förändringar ska göras i livet behövs tålamod och stöttning. Här kommer specialiserade rådgivare och coacher in i BOT-avdraget.
Att skapa bestående förändringar tar lång tid. Coacher blir en viktig hjälp för den som vill förverkliga visioner, mål och önskningar. Coachningen hjälper till att definiera och uppnå personliga målsättningar snabbare och lättare.

PERSONLIGT STÖD HÅLLER MOTIVATIONEN UPPE
Studier av patienter som fått fysisk aktivitet på recept visar att de till en början har en mycket stark motivation. Men motivationen sjunker kraftigt om patientens prestationer inte följs upp och om denne inte uppmuntras att hålla igång. Det visar en studie som gjorts på högskolan i Skövde (Olsson (2014), Fysisk aktivitet på recept. En kvalitativ studie ur ett patientperspektiv). Schemaläggning, uppföljning och uppmuntran är så viktiga redskap för att uppnå en förändrad livsstil att många friskvårds- anläggningar idag erbjuder nya medlemmar personlig coaching. Det ökar sannolikheten att medlemmen håller motivationen uppe och blir en återkommande kund.

STRESS STÖRSTA ANLEDNINGEN TILL SJUKSKRIVNING
Stress och utmattningssyndrom är ett mycket stort problem i dagens samhälle. Enligt Socialstyrelsens Ekonomiska analyser är stress och utmattningssyndrom numera den största anledningen till sjukskrivningar. Kategorin för oro eller nedstämdhet och stress har passerat kategorin smärta för det sjukdomstillstånd som stämmer bäst överens med patienten.
Mindfulness, stresshantering, mental träning och avspänning är exempel aktiviteter som röner stora framgångar för stressrelaterade problem.

ENKELHET VIKTIG
Priset och enkelheten i BOT-avdraget är en avgörande faktor för att nå målgrupperna. Du betalar en netto- räkning och behöver inte redovisa kvitton.
Eftersom betalningsviljan finns skapar det helt enkelt goda förutsättningar tillsammans med enkelhet att ett BOT-avdrag skulle löna sig i framtiden.