Räkna ut kostnad för sjukfrånvaro

BOT-avdraget_lonsamt

Hälsoekonomen Stefan Lundström har forskat fram de schabloner för korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Även schablonen för arbetskapacitetsförlust bygger på Stefans Lundströms beräkningar.

, ,

Avdrag som ger friskare medborgare och lägre sjukvårdskostnader

BOT-avdraget_joggare

Sjukvårdskostnaderna ökar för varje år som går. Samtidigt ökar andelen med­ borgare med övervikt, stress och andra riskfaktorer för allvarliga sjukdomar. Detta kan bland annat spåras till för lite fysisk aktivitet och felaktiga matvanor. Så här kan vi vända trenden.

Kostnadseffektivt med förebyggande behandling

BOT-avdraget_glad kvinna

Vad kostar ett extra levnadsår? Allt under 100 000 kronor räknas som mycket kostnadseffektivt av Socialstyrelsen. Med förebyggande behandling landade kostnaden på låga 19 000 kronor i en mätning.

,

Folkhälsa ger ekonomisk utveckling

BOT-avdraget_friska manniskor

I en studie som undersökt orsakssam­banden mellan folkhälsa och ekonomi i Sverige under perioden 1800 – 2000 visar resultaten att förbättrad folkhälsa har varit en viktig komponent för den ekono­miska utvecklingen i Sverige under de senaste 200 åren.