BOT-avdraget_glad kvinna

Vad kostar ett extra levnadsår? Allt under 100 000 kronor räknas som mycket kostnadseffektivt av Socialstyrelsen. Med förebyggande behandling landade kostnaden på låga 19 000 kronor i en mätning.

BOT-avdraget_friska manniskor

I en studie som undersökt orsakssam­banden mellan folkhälsa och ekonomi i Sverige under perioden 1800 – 2000 visar resultaten att förbättrad folkhälsa har varit en viktig komponent för den ekono­miska utvecklingen i Sverige under de senaste 200 åren.